پایان نامه نیروگاه بخار

 

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد.

امروزه بسیاری از کشورهای صنعتی تا حدودی با کمبود انرژی الکتریکی مواجه هستند.به همین دلیل افزودن ظرفیت جدید را در برنامه ریزی های خود در نظر میگیرند.مرسوم ترین راهکار،ساخت نیروگاه های جدید است تا توان مورد نیاز تامین شود.علاوه بر این از دیدگاه مدیریت منابع انرژی مساله راندمان نیروگاه های حرارتی اهمیت روز افزونی پیدا کرده است.

لینک دانلود:

پایان نامه نیروگاه بخار

پایان نامه نیروگاه بخار

كنترل توان راكتيو

توان راکتیو یک از مهمترین عوامل حائز اهمیت در طراحی و بهره برداری سیستمهای قدرت الکتریکی جریان متناوب از دیر باز مورد توجه بوده است .”در یک بیان ساده و بسیار کلی میتوان گفت از آنجاییکه امپدانسهای اجزاء سیستم قدرت بطور غالب راکتیو می باشند،انتقال توان اکتیو مستلزم وجود اختلاف زاویه فاز بین ولتاژهای ابتداو انتهای خط است”.درحالیکه برای انتقال توان راکتیولازم است که اندازه این ولتاژهامتفاوت باشد.بنابراین باید توان راکتیو در بعضی از نقاط سیستم تولید و سپس به محلهای مورد نیاز منتقل شود.اما به چه دلیل میخواهیم توان راکتیو را انتقال دهیم؟ جواب این است که نه تنها اغلب اجزاءسیستم توان راکتیو مصرف می کنندبلکه اکثر بارهای الکتریکی نیز توان راکتیو مصرف می کنند.بنابراین توان راکتیو مصرفی بایستی از محلی تامین گردد.این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد.

دانلود پایان نامه توان راکتیو

اگر قادر نباشیم آن را به سهولت انتقال دهیم آنگاه بایستی در محلی که مورد نیاز است آن را تولید نماییم. یک رابطه بنیادی مهمی بین انتقال توان راکتیو و اکتیو وجود دارد.همانطوریکه گقتیم انتقال توان اکتیو مستلزم جابجایی فاز وولتاژها می باشد.لیکن مقدار ولتاژهانیز به همین منوال حائز اهمیت است.”مقدار آنها نه تنها بایستی بقدر کافی بالا باشد که بتواند بارها را حمایت نماید،بلکه بقدر کافی پایین باشدکه بتواند که منجر به شکست عایقی تجهیزات عایق نگردد”.بایستی،بنابراین-در صورت لزوم ولتاژها را در نقاط کلیدی کنترل کرده و یا حمایت یا محدودیتی را به آن اعمال کنیم.این عمل کنترل می تواند در سطح وسعی بوسیله تولیدیا مصرف توان راکتیودر نقاط کلیدی صورت گیرد.در عمل تمام تجهیزات یک سیستم قدرت برای ولتاژ مشخصی،ولتاژنامی، طراحی می شوند.اگر ولتاژازمقدار نامی خودمنحرف شود ممکن است باعث صدمه رساندن به تجهیزات سیستم ویا کاهش عمر آنهاگردد.برای مثال گشتاوریک موتور القایی با توان دوم ولتاژترمینالهای آن متناسب است.بنابراین تثبیت ولتاژنقاط یک سیستم قدرت کاملاً ضروری است.”بدیهی است که کنترل ولتاژتمام نقاط سیستم از لحاظ اقتصادی عملی نمی باشد.از طرف دیگر کنترل ولتاژدر حد کنترل فرکانس ضرورت نداشته ودر بسیاری از سیستمهای خطای ولتاژ در محدوده تنظیم می شود”.توان راکتیو مصرفی بارها در ساعات مختلف در حال تغییر است،لذا ولتاژ وتوان راکتیوبایددائماًکنترل شوند.در ساعات پربار بارهاقدرت راکتیوبیشتری مصرف می کنندو نیاز به تولید قدرت راکتیوزیادی در شبکه می باشد.اگر قدرت راکتیو مورد نیاز تامین نشوداجباراًولتاژ نقاطمختلف شبکه کاهش یافته و ممکن است از محدوده مجاز خارج شود.

لینک دانلود:

پایان نامه توان راکتیو

پایان نامه توان راکتیو

دانلود پروپوزال رشته عمران1

پروپوزال يا طرح تحقيق، پیش روی شما صرفا جنبه آموزشی دارد . در پروپوزال، شما به معرفي موضوعي كه براي پايان نامه خود انتخاب كرده ايد، توضيح اهميت آن موضوع، ذكر پ‍‍ژوهش هايي كه در گذشته در اين باره صورت گرفته، و نتايجي كه فكر مي كنيد از تحقيق خواهيد گرفت می پردازيد. هم چنين روش يا روش هايي كه در پژوهش از آن ها بهره خواهيد گرفت را ذكر مي كنيد. این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد.

لینک دانلود:

دانلود پروپوزال رشته عمران1

دانلود کارآموزی مجتمع درمانی و آموزشی حضرت رسول اکرم (ص)

فایل ورد قابل ویرایش

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد.

مجتمع درمانی و آموزشی حضرت رسول اکرم (ص)

مجتمع آموزشی و درمانی حضرت رسول اکرم (ص) یک مرکز آموزشی و درمانی  می‌باشد که در سال ۱۳۷۱با ظرفیت ۸۵۰ تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر دارای ۵۱۷ تخت فعال با ضریب اشغال حدود ۸۰ درصد است. این مجتمع با حدود ۵۴۰۰۰ متر مربع زیربنا بزرگترین مرکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران است.

در این مرکز تمامی تخصص‌های پزشکی مورد آموزش و درمان و برخی از رشته‌های فوق تخصصی وجود دارد. بخش‌های فوق تخصصی شامل: گوارش، داخلی ریه، روماتولوژی، غدد، عفونی اطفال، آسم و آلرژی، جراحی قفسه صدری، جراحی عروق و جراحی کولورکتال است. بخش‌های تخصصی مجتمع نیز به شرح ذیل می‌باشد: اورژانس، چشم، ارتوپدی، نفرولوژی و دیالیز، گوش و حلق و بینی، زنان و زایمان، جراحی عمومی ۱و۲، نورولوژی، جراحی اعصاب، اطفال، پوست، خون، داخلی ۱و۲ و روانپزشکی. همچنین مجتمع دارای ۵ بخش ویژه می‌باشد: ICU داخلی ، ICU  جراحی ، ICU  اطفال ، ICU نوزادان، CCU  داخلی و PostCCU.

دانلود کارآموزی مجتمع درمانی و آموزشی حضرت رسول اکرم (ص)

واحدهای کلینیکی و پاراکلینیکی: درمانگاه مجتمع حضرت رسول اکرم (ص) دارای۷۵ درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی فعال با بیش از روزانه ۵۰۰ نفر پذیرش می‌باشد.

همچنین واحدهای پاراکلینیکی شامل تصویربرداری جهت انجام اقداماتی مانند گرافی ساده و رنگی، سونوگرافی، سیتی‌اسکن معمولی و اسپیرال و MRI، آزمایشگاه جهت انجام انواع آزمایشات نظیر تست‌های تخصصی و روتین، پاتولوژی، میکروبشناسی، ویروس‌شناسی و …، و توانبخشی جهت انجام اقداماتی همچون فیزیوتراپی، گفتاردرمانی و کاردرمانی فعالیت می‌نمایند.

لینک دانلود:

دانلود کارآموزی مجتمع درمانی و آموزشی حضرت رسول اکرم (ص)

دانلود پروپوزال رشته عمران 2

پروپوزال يا طرح تحقيق، پیش روی شما صرفا جنبه آموزشی دارد . در پروپوزال، شما به معرفي موضوعي كه براي پايان نامه خود انتخاب كرده ايد، توضيح اهميت آن موضوع، ذكر پ‍‍ژوهش هايي كه در گذشته در اين باره صورت گرفته، و نتايجي كه فكر مي كنيد از تحقيق خواهيد گرفت می پردازيد. هم چنين روش يا روش هايي كه در پژوهش از آن ها بهره خواهيد گرفت را ذكر مي كنيد. این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد.

لینک دانل.د:

دانلود پروپوزال رشته عمران 2

دانلود پروپوزال رشته عمران 3

پروپوزال يا طرح تحقيق، پیش روی شما صرفا جنبه آموزشی دارد . در پروپوزال، شما به معرفي موضوعي كه براي پايان نامه خود انتخاب كرده ايد، توضيح اهميت آن موضوع، ذكر پ‍‍ژوهش هايي كه در گذشته در اين باره صورت گرفته، و نتايجي كه فكر مي كنيد از تحقيق خواهيد گرفت می پردازيد. هم چنين روش يا روش هايي كه در پژوهش از آن ها بهره خواهيد گرفت را ذكر مي كنيد. این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد.

لینک دانلود<

دانلود پروپوزال رشته عمران 3

پايان نامه طراحي يك مدل تركيبي جديد از توليد ناب و شش سيگما درراستاي توانمندسازي مديريت ضايعات

فایل ورد قابل ویرایش

طراحي يك مدل تركيبي جديد از توليد ناب و شش سيگما درراستاي توانمندسازي مديريت ضايعات

دانلود پایان نامه طراحي يك مدل تركيبي جديد از توليد ناب و شش سيگما درراستاي مديريت ضايعات

هر دو روش توليد ناب و شش سيگما در طول بيست سال اخير ثابت كرده‌اند كه با تمركز برروي عملكرد فرآيند به بهبودهاي شگرفي در كاهش هزينه و زمان و افزايش و كيفيت مي‌توان دست يافت. شش سيگما بر كاهش تغيير و بهبود فرآيند با پيروي از رويكرد حل مسئله و با كمك ابزارهاي آماري، متمركز مي‌شود. توليد ناب نيز در ارتباط با حذف ضايعات و بهبود جريان با استفاده از اصول ناب مي‌باشد. به هرحال استفاده از يكي از اين دو متدلوژي به تنهايي داراي محدوديتهايي مي‌باشد. شش سيگما قطعات خراب را حذف مي‌كند اما به اين سوال كه چگونه جريان فرآيند را بهينه كنيم پاسخي نمي‌دهد و اصول توليد ناب فاقد ابزارهاي آماري پيشرفته مي‌باشند.بنابراين در اين تحقيق بر آن شديم تا مدلي حاصل از تلفيق اين دو رويكرد در جهت توانمندسازي مديريت ضايعات ارائه دهيم. سپس براساس اين مدل يك مدل اجرايي عمومي طراحي كرده و با ويژه‌سازي آن و به منظور صحه‌گذاري آن، مدل را در شركت فورج اصفهان اجرا نموديم. سعي بر آن شد تا تمركز مدل طراحي شده برروي كليه فرآيندهاي شركت باشد.روش گردآوري اطلاعات در قسمت نظري كتابخانه اي ودر قسمت مطالعه موردي با استفاده از مشاهده و مصاحبه مي باشد.اجراي اين مدل باعث بهبودهاي بسيار مطلوبي در جهت توانمندسازي مديريت ضايعات گرديد اگرچه به بهبودهاي آرماني نرسيد.نتيجه آن كه با صرف زمان،هزينه و فكر بيشتر مي توان در جهت بهبود مستمر با استفاده از اين مدل دستيابيم.

طراحي يك مدل تركيبي جديد از توليد ناب و شش سيگما درراستاي توانمندسازي مديريت ضايعات

لینک دانلود:

پایان نامه طراحي يك مدل تركيبي جديد از توليد ناب و شش سيگما درراستاي توانمندسازي مديريت ضايعات

پایان نامه طراحي يك مدل تركيبي جديد از توليد ناب و شش سيگما درراستاي توانمندسازي مديريت ضايعات

دانلود کتاب آموزش نرم افزار هلو

نام کتاب: آموزش نرم افزار هلو

نویسنده: نامشخص
تعداد صفحات: 100
فرمت کتاب: PDF
زبان کتاب: فارسیتوضیحات:
هلو یکی از برترین نرم افزار های طراحی شده ایرانی تحت ویندوز در زمینه عملیات حساب داری می باشد. هلو جزء معدود نرم افزارهای ایرانی است که دارای نسخه های مختلف برای مشاغل مختلف می باشد. در کتاب پیش رو به طور کامل نحوه کار با این نرم افزار را یاد میگیرید.

آموزش نرم افزار هلو

یکی از مهمترین و پرکاربردترین نرم افزار های جامع حسابداری که در شرکت ها ، فروشگاه ها ، انبار ها و … استفاده می شود ، هلو است که همواره عده ی زیادی از حسابدارن برای ورود به بازار کار باید با این نرم افزار و کار با آن آشنا باشند . این کتاب در نسخه PDF می باشد و شما را در آشنا شدن با این نرم افزار سودمند یاری می دهد .

لینک دانلود:

دانلود کتاب آموزش نرم افزار هلو

دانلود کارآموزی در اداره مالیاتی

دانلود کارآموزی در اداره مالیاتی

این فایل  با فرمت (word) در اختیار شما قرار می گیرد. (فایل قابل ویرایش است)

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد.

تاریخچه

ايرانيان از زمان هخامنشيان براي دريافت ماليات وامورمالي كشور دفاتر وسازمانهاي مرتبي داشتند . در زمان ساسانياناخذ ماليات صورت كاملتري داشت وسه نوع ماليات به نامهاي اراضي ، سرشماري وسرانه دريافت مي شد . پس از ظهور اسلام ودر زمان حجاج بن يوسف ثقفي دفاتر مالياتي ازفارسي به عربي برگردانده شد اما در دوره سلجوقي با دستور عبدالملك كندري ، وزير طغرل . دفاتر مالياتي مجدداً به فارسي نگارش يافت . وزيرماليه ، قبل از مشروطيت مامور شخص پادشاه بود وشاه تمام درآمدها وعوايد كشور را در اختيار داشت ووزير ماليه بودجه كشور را تنظيم مي كرد ودر مركز هر استان مستوفي مسئول امور مالياتي بود . اين مستوفيان عده اي كارمند داشتند كه به آنان ميرزا مي گفتند . رئيس مستوفي ها را مستوفي الممالك مي گفتند كه لقب وزير ماليه بود . يكي از درآمدهاي وصولي در زمان قاجار از تيول داري حاصل مي شد وتيول داران كساني بودن كه زمينهاي دولتي در اختيار آنها قرارمي گرفت وبا كمك كشاورزان از زمين بهره برداري مي كردند وساليانه مبلغي را بابت تيول داري به شاه مي پرداختند . 

دانلود کارآموزی در اداره مالیاتی

قسمتی از متن:

ماليات در تمام جوامع بشري از ديرباز رايج بوده بطوريكه وصول آن بصورتهاي مختلف براي دولتها و دولت شهرها اجتناب ناپذير مي نموده است. هم اكنون نيز مؤثر ترين ابزار در دست هر دولت براي ايفاي وظايف خطيري كه بر عهده دارد در ماليه ي عمومي به شمار مي آيد. با توجه به پيشرفت تمدن و وقوع تحولات اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي امروزه هر شخص به خوبي مي داند پرداخت ماليات در واقع مشاركت در سازندگي كشور و توسعه زير ساختهاي اجتماعي جوامع است. در ايران نيز مانند ساير كشورهاي كهن ، ماليات سابقه اي ديرينه دارد كه با استقرار مشروطيت در ايران براي آنكه امر مهم وصول ماليات ، دستخوش خواستها و مقاصد دولتمردان و افراد صاحب نفوذ و متصديان امور ماليات نشود چارچوب آن در قانون اساسي و متمم قانون اساسي…

این فایل  با فرمت (word) در اختیار شما قرار می گیرد. (فایل قابل ویرایش است)

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد.

لینک دانلود:

دانلود کارآموزی در اداره مالیاتی

جرثقیل سقفی